Maak Kennis Met Rens De Peijper En Paula Swinkels - Ansata B.V.

Voor thanatopracteurs en overledenenverzorgers

Ansata B.V. is in 2017 opgericht door Rens de Peijper en Paula Swinkels. Wij zijn beide gediplomeerde thanatopracteurs en  overledenenverzorgers. Het is een moeilijk moment, wanneer een dierbaar persoon is overleden. Juist in deze emotionele tijd is een mooie opbaring een erg belangrijke stap in het rouwproces. Ook draagt een mooie opbaring bij aan het herinneren van de dierbare.

Een goede opbaring wordt steeds belangrijker. Meer mensen houden zich bezig met het regelen van hun eigen uitvaart. De wensen worden dan ook steeds persoonlijker. Daardoor ontwikkelt en verandert de uitvaartbranche zich continu. Daarmee ontstaat niet alleen behoefte aan een kwalitatieve overledenenverzorging of thanatopraxie behandeling. Ook is er behoefte aan betere thanatopraxie producten en uitvaartbenodigdheden. Daarom hebben we bij Ansata B.V. onderzoek gedaan naar de beste producten. Ook hebben wij onze kennis vergroot met betrekking tot de beste technieken. De kwaliteit van onze producten en technieken is daardoor sterk gestegen. Het komt dan ook zeer zelden voor dat negatieve gevolgen ontstaan tijdens en na een lichte balseming of overledenenverzorging.

Rens de Peijper

thanatopraxie rens de peijper.960x0 e1605610801909

Paula Swinkels

thanatopraxie.960x0 e1605610744316

Producten en trainingen van de beste kwaliteit

Door de jaren heen hebben wij veel verschillende thanatopraxie producten, uitvaartbenodigdheden en balsemvloeistoffen getest. Ondertussen hebben we de voor ons beste producten verzameld. Graag willen wij die delen met anderen. Daarnaast blijven we ons bijscholen in de snel ontwikkelende technieken. Zowel op het gebied van thanatopraxie als overledenenverzorging. Zo kunnen wij onze kennis en kunde hierover delen met collega’s. Door middel van onze eigen ervaringen kunnen we de beste trainingen geven op het gebied van lichte balseming en overledenenverzorging! Ook zorgen wij voor hulp, advies en ondersteuning, indien nodig.

Restauratie en reconstructie

Net als in lichte balsemingen hebben wij veel kennis over het uitvoeren van restauraties en reconstructies. Soms krijgen nabestaanden na bijvoorbeeld een dodelijk ongeluk te horen dat opbaren van hun dierbare niet mogelijk is. Daardoor kunnen de nabestaanden geen goed afscheid nemen. Terwijl dat juist een erg belangrijke stap is in rouwverwerking. Na thanatopraxie gepaard met reconstructie is het meestal alsnog mogelijk om afscheid te nemen. Dat is wel zo fijn.

Doel

Ons doel is om afscheid nemen mogelijk te maken. Voor iedereen, altijd. Wij zullen alles in het werk stellen om dit te realiseren. Uiteraard gebeurt dit in overleg met de nabestaanden. Zo zullen mogelijkheden en verwachtingen altijd met elkaar overeenkomen.

Biocidenwetgeving

Anderzijds zorgen we bij Ansata B.V. voor de registratie van balsemvloeistoffen. Elke conserverende vloeistof dient toegelaten te worden tot de biocidenwet. Wanneer de vloeistof niet toegelaten is, mag de vloeistof niet gebruikt worden tijdens een thanatopraxie behandeling. Dit geldt ook voor andere vloeistoffen. Ook voor een vloeistof waar alcohol de werkzame stof is in plaats van formaline. Wij zijn ervan overtuigd dat formaline de best werkzame stof is voor het goed en mooi conserveren van de overledene. Om die reden hebben we gezocht naar formaline vloeistof met de laagste dampwaarden. Zo kan de thanatopraxie behandeling zo veilig mogelijk worden uitgevoerd.

Op dit moment is er nog geen enkele balsemvloeistof toegelaten op de product type 22 (PT22) lijst van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Het is ons ideaal om Genelyn balsemvloeistoffen toegelaten te krijgen in Europa. Echter ligt de focus in de eerste plaats in Nederland. Zodoende kunnen we onze passie blijven uitoefenen en delen met onze collega’s.

Alle flessen samen Klein

Trainingen in en lezingen over thanatopraxie en overledenenverzorging

Wij van Ansata B.V. zijn niet alleen bezig met het realiseren van een kwalitatieve lichte balseming, reconstructie of overledenenverzorging. Ook verzorgen wij workshops en trainingen voor uitvaartverzorgers op maat. Wij stellen een programma op met als doel de kwaliteit van de overledenenverzorging te verhogen. Hierbij houden wij rekening met de wensen van onze opdrachtgever.

In opdracht verzorgen wij ook lezingen over lichte balsemingen. Wordt er een informatieve avond georganiseerd? Een bijzonder onderwerp kan zorgen voor veel animo. Het thema thanatopraxie is immers nog niet overal bekend. Neem gerust contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden! Dit kan zowel telefonisch als per mail. Wij helpen je graag verder.