Risico's Bij Opbaren Onder Controle - Trainingen Door Ansata

Cursus: Risico's bij opbaren onder controle

na het volgen van deze training worden 18 PE punten toegekend

Het lichaam start direct met ontbinden na overlijden. Het verloop de opbaring van de overledene kan als gevolg van ontbinding anders lopen dan gewenst. In het ergste geval kiest de uitvaartleider ervoor om de kist tijdens de opbaring te sluiten, doordat de overledene niet meer toonbaar is. Nabestaanden krijgen daardoor geen kans om afscheid te nemen van hun dierbare. Echter is juist een mooi en warm afscheid een belangrijk onderdeel van de rouwverwerking. Het is daarom belangrijk dat de opbaring en uitvaart zorgeloos verlopen.

Het verloop van de opbaring

Uitvaartleiders krijgen vaak te maken met overledenen die bijvoorbeeld

 • ziekten hebben gehad;
 • veel medicijnen hebben gebruikt;
 • langdurige in het ziekenhuis hebben gelegen.

De opbaring kan als gevolg van deze factoren ongewenst verlopen. Zo kunnen medicijnen de cellen in het lichaam van de overledene erg hebben verzwakt of beschadigd. Ook kunnen bacteriën zich al in het lichaam hebben verspreid. Zij kunnen zich makkelijk door het lichaam verplaatsen, waardoor ontbinding snel verloopt. Zelfs het lichaam koelen met de bedoeling de ontbinding te remmen kan onvoldoende zijn.

Vroegtijdig sluiten van de kist heeft veel impact op nabestaanden, omdat zij hierdoor slecht of zelfs geen afscheid kunnen nemen. Het is fijn als je als uitvaartleider de risico’s bij opbaren en het verloop van de opbaring van tevoren goed kunt inschatten. Zo kan jij op deze factoren anticiperen en heb je de opbaring onder controle. Om je hierbij te helpen, bieden wij de cursus ‘Risico’s bij opbaren onder controle’ aan uitvaartleiders.

Cursus “Risico’s bij opbaren onder controle” voor uitvaartleiders

De cursus ‘Risico’s bij opbaren onder controle’ is voor uitvaartleiders die tegen risicovolle opbaringen aanlopen. De uitvaartleider kan na het volgen van de cursus de volgende vragen beantwoorden:

 • Hoe kun je van tevoren inschatten hoe de opbaring zal verlopen?
 • Hoe kun je vroegtijdig sluiten van de kist voorkomen?
 • Welke maatregelen kun je nemen om een opbaring toch goed te laten verlopen?

De cursus begint met de biologie van het menselijk lichaam. Zo gaan we in op hoe het lichaam functioneert tijdens leven en wat er gebeurt na overlijden. Vervolgens behandelen we de meest voorkomende ziekten en risicofactoren voor een opbaring. We gaan interactief in op

 • hoe je ziekten en risicofactoren kan herkennen;
 • de gevolgen van ziekten en risicofactoren op het verloop van de opbaring;
 • hoe je kunt anticiperen op de gevolgen van ziekten en risicofactoren.

Tijdens deze cursus leer je niet alleen hoe je invloeden van factoren als ziektes, medicijnen of de omgeving op het verloop van een opbaring inschat. Ook leer je communiceren met familie over de overledene met betrekking tot de opbaring. Zo leer je

 • de juiste vragen stellen, waarmee je risico’s bij de opbaring kunt achterhalen;
 • hoe je nabestaanden kan voorbereiden op een potentieel verloop van de opbaring;
 • adviseren over verschillende manier van opbaren, zoals thanatopraxie of koelen;
 • hoe je thanatopraxie kunt voorstellen als noodzakelijke manier van opbaren, zodat vroegtijdig sluiten van de kist voorkomen kan worden.

Zo heb jij de risico’s bij opbaren onder controle.

Vorm van cursus en locaties

Doordat wij veel ervaring hebben met risicovolle opbaringen, hebben wij een groot portfolio met praktijkvoorbeelden. Zodoende kunnen wij praktijkvoorbeelden uitgebreid met uitvaartleiders behandelen. De cursus is volledig theoretisch, maar wel erg interactief. Daardoor kan jij de opgedane theoretische kennis direct toepassen in de praktijk. Als gevolg van interactieve deelname aan de cursus krijgen uitvaartleiders risico’s bij opbaren onder controle.

Je hebt geen voorkennis nodig om deel te nemen aan de cursus. Na het afronden van de cursus ‘Risico’s bij opbaren onder controle’ krijg je een certificaat van deelname. Het bijwonen van de cursus is op twee manieren mogelijk: klassikaal op locatie of in-house.

Klassikaal

Wij geven de cursus op één dag die duurt van half 10 tot half 5, inclusief lunch. Ook uitvaartleiders van andere bedrijven zijn aanwezig bij de klassikale cursus. Zo kun jij je al vanaf één persoon inschrijven voor deze cursus. Wij verzorgen de gehele cursus inclusief koffie, thee, koekjes en lunch.

Inhouse

Daarnaast is het mogelijk om de cursus op eigen locatie (inhouse) te laten plaatsvinden. Je kan er niet alleen voor kiezen om enkel uitvaartleiders van uit jouw onderneming te laten deelnemen. Ook kan je uitvaartleiders van andere ondernemingen uitnodigen op jouw locatie. Zo kan je leren van elkaars ervaringen.

Door middel van een telefoongesprek brengen wij in kaart waar jouw onderneming tegenaan loopt en wat de behoeften zijn. Zo passen wij de leerdoelen van de in-house cursus aan naar de wensen van jouw onderneming.

Naast de flexibiliteit is de in-house variant van de cursus ook aantrekkelijker geprijsd. Zo krijg je korting afhankelijk van het aantal deelnemers.

Gegevens over de cursus:

Naam Risico’s bij opbaren onder controle.
Duur Één lesdag van 6 uur.
Locatie Lomm (rond Venlo) en inhouse.
Kosten € 265,00 inclusief naslagwerk, BTW en certificaat.
Certificaat De cursist krijgt na het bijwonen van de cursus een certificaat van deelname.
Datum

– 12 september 2022
– 14 november 2022

Heb je vragen of wil je meer weten over de cursus? Neem dan gerust contact met ons op.